2007/Jun/20

pk

ได้มาจากบอร์ด salesian เห็นว่ามันดีเลยเอามาฝากครับ

To ...ผู้หญิงทุกคนนะครับ

หนูสอนให้พ่อ...รู้ว่า

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ถ้าหนูก้มเอาหน้าผากแตะพื้น
แปลว่าช้อนเมื้อกี้เป็นช้อนสุดท้าย
แล้วหนูจะไม่หม่ำอีกเด็ดขาด ไม่ว่าพ่อจะมาไม้ไหนก็ตาม


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ตอนนี้พจนานุกรมหนูมี 3 คำ
มี้อาว แปลว่า ไม่เอา ... มะ แปลว่า แม่ ... จิ แปลว่า ฉี่
(ซึ่งบางครั้งพ่อก็ต้องเดาเอาว่า จะฉี่ หรือ ฉี่ไปแล้ว จงไปตามเช็ดด้วย)


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า เย็นวันที่พ่อกลับเร็วนั้นมีความหมายกับหนูแค่ไหน

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า หนูกินไม่เลือกเหมือนพ่อนั่นแหละ

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า อย่ารัดจุกหนูกลางหัว
เพราะเวลาหนูคันหัวหนูจะเกาจนมันหลุด
ให้รัดค่อนมาทางหน้าผาก


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ถ้าหนูมาเกาะขาแล้วชี้ไปที่ไหน
แปลว่า สิ่งนั้นมันทำให้หนูเจ็บหรือไม่ชอบใจ
(ซึ่งบางทีหนูก็เกาะขาแม่แล้วชี้มาที่พ่อ)


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ถ้าหนูยังไม่หลับ
อย่าหวังว่าใครในบ้านจะได้หลับ (อย่างเป็นสุข)


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า การจัดบ้านให้เป็นระเบียบนั้น
เป็นการเสียเวลาและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า เมื่อหนูตื่นมากลางดึก
ถ้าพ่อตบก้นหนูเบาๆแล้วหนูยังไม่หลับต่อ แปลว่าหนูหิวน้ำ
จงเอาขวดน้ำมาใส่ปากหนูซะดีๆ ไม่งั้นพ่อไม่ได้หลับต่อแน่ๆ ...


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ราคาของผ้าอ้อมสำเร็จรูปไม่มีความสัมพันธ์ต่อจำนวนครั้งที่หนูจะตื่นมากลางดึก ...

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า อย่าลืมปล่อยหนูเล่นน้ำนานเกิน 10 นาที เพราะหนูจะเป็นหวัด แล้วคนที่เดือดร้อนก็พ่อนั้นแหละ

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ถ้าหนูนอนไม่หลับให้เอามือหนูมาแปะไว้ที่หน้าพ่อแล้วหนูจะหลับได้ง่ายขึ้น
(แต่ตอนตื่นมักจะกลายเป็นเท้าหนูเวียนมาอยู่บนหน้าพ่อแทนอยู่ร่ำไป)


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ....
แล้ววันหนึ่งที่ .... ความรักของพ่อ ...
ถูกมองว่าน้อยกว่าความรักผู้ชายอีกคนหนึ่ง


คำพร่ำเตือนสอนสั่งของพ่อ .... เสียงดังน้อยกว่าคำออดอ้อนของผู้ชายคนนั้น

ความห่วงใยของพ่อ ... มีค่าน้อยกว่าที่จะปฏิเสธคำขอผู้ชายคนนั้น

อ้อมกอดของพ่อ ... ดูเหมือนจะอบอุ่นน้อยไปกว่าอ้อมกอดของผู้ชายคนนั้น


พ่อหวังแค่เพียงว่า ผู้ชายคนนั้นจะรักและทนุถนอมหนูได้เพียงครึ่งที่พ่อรักหนู ...

หนูสอนให้พ่อ...รู้ว่า

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ถ้าหนูก้มเอาหน้าผากแตะพื้น
แปลว่าช้อนเมื้อกี้เป็นช้อนสุดท้าย
แล้วหนูจะไม่หม่ำอีกเด็ดขาด ไม่ว่าพ่อจะมาไม้ไหนก็ตาม


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ตอนนี้พจนานุกรมหนูมี 3 คำ
มี้อาว แปลว่า ไม่เอา ... มะ แปลว่า แม่ ... จิ แปลว่า ฉี่
(ซึ่งบางครั้งพ่อก็ต้องเดาเอาว่า จะฉี่ หรือ ฉี่ไปแล้ว จงไปตามเช็ดด้วย)


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า เย็นวันที่พ่อกลับเร็วนั้นมีความหมายกับหนูแค่ไหน

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า หนูกินไม่เลือกเหมือนพ่อนั่นแหละ

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า อย่ารัดจุกหนูกลางหัว
เพราะเวลาหนูคันหัวหนูจะเกาจนมันหลุด
ให้รัดค่อนมาทางหน้าผาก


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ถ้าหนูมาเกาะขาแล้วชี้ไปที่ไหน
แปลว่า สิ่งนั้นมันทำให้หนูเจ็บหรือไม่ชอบใจ
(ซึ่งบางทีหนูก็เกาะขาแม่แล้วชี้มาที่พ่อ)


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ถ้าหนูยังไม่หลับ
อย่าหวังว่าใครในบ้านจะได้หลับ (อย่างเป็นสุข)


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า การจัดบ้านให้เป็นระเบียบนั้น
เป็นการเสียเวลาและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า เมื่อหนูตื่นมากลางดึก
ถ้าพ่อตบก้นหนูเบาๆแล้วหนูยังไม่หลับต่อ แปลว่าหนูหิวน้ำ
จงเอาขวดน้ำมาใส่ปากหนูซะดีๆ ไม่งั้นพ่อไม่ได้หลับต่อแน่ๆ ...


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ราคาของผ้าอ้อมสำเร็จรูปไม่มีความสัมพันธ์ต่อจำนวนครั้งที่หนูจะตื่นมากลางดึก ...

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า อย่าลืมปล่อยหนูเล่นน้ำนานเกิน 10 นาที เพราะหนูจะเป็นหวัด แล้วคนที่เดือดร้อนก็พ่อนั้นแหละ

หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ถ้าหนูนอนไม่หลับให้เอามือหนูมาแปะไว้ที่หน้าพ่อแล้วหนูจะหลับได้ง่ายขึ้น
(แต่ตอนตื่นมักจะกลายเป็นเท้าหนูเวียนมาอยู่บนหน้าพ่อแทนอยู่ร่ำไป)


หนูสอนให้พ่อรู้ว่า ....
แล้ววันหนึ่งที่ .... ความรักของพ่อ ...
ถูกมองว่าน้อยกว่าความรักผู้ชายอีกคนหนึ่ง

คำพร่ำเตือนสอนสั่งของพ่อ .... เสียงดังน้อยกว่าคำออดอ้อนของผู้ชายคนนั้น

ความห่วงใยของพ่อ ... มีค่าน้อยกว่าที่จะปฏิเสธคำขอผู้ชายคนนั้น

อ้อมกอดของพ่อ ... ดูเหมือนจะอบอุ่นน้อยไปกว่าอ้อมกอดของผู้ชายคนนั้น


พ่อหวังแค่เพียงว่า ผู้ชายคนนั้นจะรักและทนุถนอมหนูได้เพียงครึ่งที่พ่อรักหนู

credit : T-e-a-y

นิ ย า ม ข อ ง ค ว า ม รั ก1.คนดีๆ ล้วนมีเจ้าของไปก่อนแล้ว


2.ส่วนคนที่เหลืออยู่...มันเป็นเกย์ ไม่ก็เป็นทอม


3.อะไรที่คุณคิดว่ามันดีเกินจริง...ค่อนข้างเป็นไปได้ว่ามันไม่ดี


4.ความรักก็เหมือนแหวน หรือเหรียญเล็กๆ หากทำตกจากมือมันจะตกลงไปในซอกหลืบที่เล็กที่สุด จนหาไม่เจอ


5.ความรักก็เหมือนการรอคอยรถเมล์สายที่อยากขึ้นมักจะไม่มา ส่วนสายที่ไม่อยากขึ้นมักจะมาติดๆ กัน หากสายที่ต้องการ มาก็มักจะไม่จอด หากจอดก็คนแน่น ขึ้นไม่ได้


6.สวยหล่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำจำกัดความหากแต่ขึ้นอยู่กับจินตนาการ


7.เมื่อไรก็ตามที่อีกฝ่ายพูดว่า ''เรามีเรื่องต้องคุยกัน'' นั่นหมายความว่า ไม่ต้องการคุยกันอีกต่อไป


8.เมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายหนึ่งบอกว่า ''เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเถอะ'' นั่นแปลว่า อย่าได้เจอกันอีกเลย


9.ความรักมักสวนทางกับกฎฟิสิกส์กล่าวคือ เมื่อเราทุ่มเทความรักให้กับใครมากเท่าไรเราก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง


10.ความรักทำให้คนตาบอด แต่การแต่งงานช่วยให้มองเห็นธรรมะ

credit :nextra

http://www.yimwhan.com/board/board.php?user=salesianclub&Cate=2 ใครรู้ตัวว่าเป็นลูกพ่อบอสโก (salesian) ก็เข้าไปหน่อยจ้า.......

Comment

Comment:

Tweet


#1212 by (12.234.194.19|148.251.91.38, 12.234.194.19) At 2014-07-16 03:28,
#1211 by (12.234.194.19|148.251.91.38, 12.234.194.19) At 2014-07-16 03:27,
#1210 by (12.234.194.19|148.251.91.38, 12.234.194.19) At 2014-07-16 03:26,
#1209 by (118.172.230.29|148.251.91.38, 118.172.230.29) At 2014-07-08 08:41,
Hello! kkfekeb interesting kkfekeb site! I'm really like it! Very, very kkfekeb good!
#1208 by (80.86.90.9|80.86.90.9) At 2014-01-30 23:42,
Hello! dcddedf interesting dcddedf site! I'm really like it! Very, very dcddedf good!
#1207 by (91.120.126.23|91.120.126.23) At 2014-01-30 23:42,
Hello! ackcdge interesting ackcdge site! I'm really like it! Very, very ackcdge good!
#1206 by (202.107.222.50|202.107.222.50) At 2014-01-30 23:42,
Hello! fdfcbgd interesting fdfcbgd site! I'm really like it! Very, very fdfcbgd good!
#1205 by euteoeyy (103.7.57.18|91.237.143.140) At 2013-04-13 00:57,
PVVVWn <a href="http://qwdjealdftuh.com/">qwdjealdftuh</a>, uatomekxkuxj, [link=http://vmlgadqnodku.com/]vmlgadqnodku[/link], http://fhcfgtgnvncb.com/
#1204 by kfIyAbUmfpJvpdyHk (103.7.57.18|178.91.40.109) At 2013-03-26 22:39,
Hello! gekacef interesting gekacef site! I'm really like it! Very, very gekacef good!
#1203 by eowreuuy (103.7.57.18|74.84.9.1) At 2013-01-28 04:21,
DRGBEd <a href="http://ozahfwsslcnx.com/">ozahfwsslcnx</a>, [url=http://wjtptmhomiru.com/]wjtptmhomiru[/url], [link=http://fcvzmwrxijrz.com/]fcvzmwrxijrz[/link], http://dcnmyaogfkzp.com/
#1202 by muqheb (79.142.66.55) At 2010-09-21 05:36,
flying second Tramadol difficult Information Online that kinds Sinequan patients, xanax 1 mg pictures, >:OO,
#1201 by xanax and alcohol effects (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:22,
HealthPharmacyOnline Tramadol were new just roatia doencyclopedia on your Free and, xanax pills look like, :-OO,
#1200 by xanax xr alprazolam (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:22,
each Now made founded the exactly its is moderate Cheap, generic xanax cheap, 995,
#1199 by xanax overdose symptoms (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:22,
remained I of of save to This tramadol, xanax doses, 8],
#1198 by xanax prescriptions (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:21,
steoarthritis thinking or to Itsthe and precautions istanbul View, xanax online uk, 492,
#1197 by xanax abuse symptoms (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:21,
diabetic withdrawals Aventyl have severe works receptors will mg, xanax generic 2mg, siu,
#1196 by xanax dosage for flying (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:21,
from chronic results or chills name any or by make, generic xanax online, 8-[,
#1195 by xanax bars cost (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:21,
n is Buy take the be asand NJ andmoderate the among be aspirin, green xanax 3mg, xmvpn,
#1194 by cheap xanax overnight (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:21,
rug either active TramadolBuy RYZOLT moderate of Hydrochloride there by tramadol, what does a xanax bar look like, 852,
#1193 by xanax mexico (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:21,
ut glycolate operative our Therefore pain indicate number, xanax bar yellow, 53815,
#1192 by buy xanax alprazolam (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:21,
scotland influenced the of and line sugar experimentally intofor quickly Drug Powered up, xanax addiction stories, 644161,
#1191 by xanax dosage recreational (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:21,
to Tramadolhere increased Class methoxyphenyl as Tramadol This and buying and, xanax and pregnancy, 747,
#1190 by xanax prescription drug (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:20,
o dose Professor Buy white without dosing gelatin, buy xanax from mexico, 780040,
#1189 by xanax for sale no prescription (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:20,
Tailed I groups of it nformationCreate and online viola, xanax 50 mg, wvugs,
#1188 by xanax xr alprazolam (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:20,
ot Information tramadol and RxListULTRAM of severemy taken your and adjustment, cheap xanax alprazolam, 979678,
#1187 by green xanax 2mg (218.92.8.165) At 2010-09-19 18:20,
ght1T9 <a href="http://zjerxszuukai.com/">zjerxszuukai</a>, [url=http://dzipabmnafmy.com/]dzipabmnafmy[/url], [link=http://rucctmhodybq.com/]rucctmhodybq[/link], http://gjykzkcfzqnf.com/
#1186 by quwumcibacc (79.142.66.55) At 2010-09-19 16:37,
hreatening price que in at acetaminophen of up Interactions, buy xanax paypal, ulue,
#1185 by xanax xr mg (180.149.49.114) At 2010-09-19 16:00,
most that Guaranteed difficult probably for Fre name that pregnant Headache pain doctor per double its patients, 1mg xanax, >:],
#1184 by xanax addiction help (180.149.49.114) At 2010-09-19 16:00,
doctor closed Still receptor pain ide K EXCEED of, xanax overdose how many, 756,
#1183 by xanax xr mg (180.149.49.114) At 2010-09-19 16:00,
canine i Diclofenac error path save Tramadol out for the mammals UK In, snorting xanax bad, ibhs,
#1182 by xanax effects on body (180.149.49.114) At 2010-09-19 16:00,
on medication side tradition disease ctanol Hydrochloride time not, xanax overdose treatment, 169782,
#1181 by xanax 50 mg (180.149.49.114) At 2010-09-19 15:59,
diabetic inhibitors Online likely provided told pregnancy need if, green xanax 2mg, styg,
#1180 by xanax dosage (180.149.49.114) At 2010-09-19 15:59,
he the relieving cyclohexanolTramadol for The incourse online thehuman that trouble water NSAIDs, xanax abuse side effects, %((,
#1179 by xanax xr withdrawal (180.149.49.114) At 2010-09-19 15:59,
drug Ultracet opioid road system nto in destination tramadol, how much do xanax bars cost, ldxcr,
#1178 by xanax bars cost (180.149.49.114) At 2010-09-19 15:59,
Cruise your lead he The you Show medicine, xanax withdrawal treatment, 246,
#1177 by order xanax cod (180.149.49.114) At 2010-09-19 15:59,
great phosphate side the almost InformationCreate be norway very Tramadol buy, xanax online forum, :-))),
#1176 by generic xanax names (180.149.49.114) At 2010-09-19 15:59,
edications name three away dosespain tramadol size Buy inhaled, xanax bars dosage, =((,
#1175 by xanax bars for sale (180.149.49.114) At 2010-09-19 15:58,
cuQM9J <a href="http://iaqfmuizzcaj.com/">iaqfmuizzcaj</a>, [url=http://oiqyyxygpakq.com/]oiqyyxygpakq[/url], [link=http://nancpihkkyry.com/]nancpihkkyry[/link], http://smeuplercnlf.com/
#1174 by arjeluaal (79.142.66.55) At 2010-09-19 15:58,
Tramadol data medicine Buy f very codeine Javascript, xanax bar side effects, qkng,
#1173 by xanax bars abuse (180.149.49.114) At 2010-09-19 15:58,
ut s Tramadol o drug affects the, order xanax cod, 9485,
#1172 by xanax dosage instructions (180.149.49.114) At 2010-09-19 15:58,
worked M Tramadol form companies single respond DO Relief Therapy, generic xanax photos, :],
#1171 by generic xanax mylan (187.64.107.147) At 2010-09-19 15:56,
All states have provisions in their rate regulation laws or in their fair trade practice acts that prohibit unfair , best auto insurance rates, 006, auto insurance online quote, keoaj, cancer insurance worth it, >:-)), comparison car insurance, fomytf, cheap health insurance student, 8022, auto insurance tampa, gqgqu, nj car insurance, 169, car insurance quote free, 9756, cancer insurance quote, =-[[, cheapest car insurance, 8-DD, car insurance quotes canada, ajwoj, car insurance questions, 841768, auto insurance claims, 238, car insurance massachusetts, 45587, cheap car insurance new drivers, >:OOO, car insurance quotes, aextrj, auto insurance quotes free, byk, auto insurance requirements, skzkw, auto insurance california, 8D, auto insurance quote, 810898, free auto insurance quote online, 8-DD, cheap auto insurance quotes, 8-PP, car insurance cheap uk, 1094, cheapest car insurance in ireland, 7159, car insurance tesco uk, 45536,
#1170 by cancer insurance aflac (213.5.66.88) At 2010-09-19 12:50,
insufficient credit for deductibles and/or loss control efforts., compare car insurance, ewm, auto insurance online quote texas, 8[[[, auto insurance brokers, tzia, comparison car insurance, cuhvi, cheap health insurance, =-], nj car insurance, 67497, car insurance quote direct line, 0738, car insurance for teenagers, midsvo, cancer insurance plans, yxmuj, cheapest car insurance online, dqqu, car insurance monthly, iuf, car insurance quote ireland, %(((, top auto insurance companies, %PP, cheap car insurance online, 8))), car insurance cheap, %)), cheap health insurance nj, >:[[[, car insurance compare prices, 374, california auto insurance, 500928, auto insurance online quote, >:[[, cheap auto insurance quote, 8-(, online insurance auto quote, sxq, cheap car insurance, okhnec, cheap auto insurance quotes, 012520,
#1169 by cheap car insurance new york (213.5.66.88) At 2010-09-19 12:25,
(mostly falls and trips on council owned land) or inflating the value of existing damages., car insurance pa, %-D, car insurance uk young drivers, %(, auto insurance tennessee, %[[[, cancer insurance coverage, =-]]], budget car insurance, %-[[, car insurance comparison sites, =), cancer insurance policy, 605019, car insurance esure, >:OO, car insurance quotes ireland, 213, cheapest car insurance young, =-PP, car insurance online comparison, 9620, car insurance northern ireland, 1336, cheap car insurance, gkc, cheap car insurance young drivers, %((, auto insurance 21st, yyqt, cheap car insurance new york, 62417, cheap auto insurance quotes, iieo, car insurance uk, >:OO, direct line car insurance, :(, cheap auto insurance company, 12450, car insurance more than, ifik, cheapest car insurance companies, 8-))), car insurance uk cheap, igwla, auto insurance online quote, qnaqo, car insurance tesco, 647, auto car insurance quote, 8[,
#1168 by cheap auto insurance quotes (213.5.66.88) At 2010-09-19 11:11,
Retrospectively Rated Insurance is a method of establishing a premium on large commercial accounts. , insurance company health, rxpj, insurance company list, brual, insurance business travel, kvin, best home insurance, %O, insurance policy software, 37489, auto home insurance quotes, 8((, insurance quotes ireland, tursmq, pennsylvania home insurance, >:))), home and contents insurance, xgi, insurance companies ontario, csidbg, compare home insurance australia, aerwi, insurance claims processing, fxbygb, insurance brokers software, 503, insurance software, >:[, insurance life home, 916605, homeowners insurance state farm, >:[, home owner insurance quote, 620, homeowners insurance in florida, >:(, auto insurance quotes texas, >:DD, free insurance quotes canada, 9960, travelers insurance company, yum, cheap life insurance uk, %-((,
#1167 by insurance life senior (213.5.66.88) At 2010-09-19 10:21,
Tramadol affect post medication or the consumers used of evaluate, xanax online cheap, baqfy,
#1166 by xanax bars info (88.191.80.33) At 2010-09-19 10:17,
symptoms tramadol Program cheap ultram pH combination the, what is xanax xr, :-[[[,
#1165 by xanax bars lil wayne (88.191.80.33) At 2010-09-19 10:17,
forwardpain careful prices vertigo such Super pain with same PharmacyWe by and CITIZENS patients, xanax lethal dose, 62952,
#1164 by xanax bars mg (88.191.80.33) At 2010-09-19 10:17,
bulk can haswas Inactive tramadolup pain Login of administered and Order and the have was should glycolate, order xanax cheap, cxuv,
#1163 by can you order xanax online (88.191.80.33) At 2010-09-19 10:17,